Địa chỉ IP hiện tại: 44.192.94.177
Bạn có muốn kiểm tra IP khác không?

Điều khoản Chính sách

1. Giới thiệu
- KiemtraIP.vn là một công cụ trực tuyến giúp bạn kiểm tra địa chỉ IP. Chúng tôi cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về địa chỉ IP, gồm khu vực gần đúng, nhà cung cấp dịch vụ Internet và loại IP.

2. Sử dụng công cụ
- Bạn có thể sử dụng công cụ này miễn phí. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giới hạn số lần truy cập hoặc chấp nhận quảng cáo trong trang web của chúng tôi.

3. Bảo mật thông tin
- Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi sẽ không lưu trữ, không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Trách nhiệm
- Chúng tôi sẽ cố gắng hiển thị thông tin chính xác nhất có thể, nhưng không đảm bảo chính xác 100% của thông tin được cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sử dụng công cụ kiểm tra IP của chúng tôi. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin nào của người dùng.

5. Thay đổi điều khoản
- Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản này phù hợp theo quy định và chính sách chung về an toàn thông tin trong tương lai.