Kính chào Quý khách!

Thông tin về Thành phố, Khu vực có thể khác nhau vào từng thời điểm kiểm tra Refesh.

Check IP là gì?

"Check IP" là một tùy chọn hoặc công cụ cho phép bạn kiểm tra địa chỉ IP của máy tính hoặc thiết bị của bạn. Địa chỉ IP là một số định danh duy nhất được gán cho mỗi thiết bị trên mạng Internet, cho phép nó có thể được tìm thấy và giao tiếp với các thiết bị khác trên mạng.

Bạn có thể sử dụng công cụ "Check IP" để xác định địa chỉ IP hiện tại của máy tính hoặc thiết bị của bạn và kiểm tra xem nó có bị trùng với bất kỳ ai khác trên mạng hay không. Điều này có thể hữu ích trong các trường hợp như khi bạn cần xác định địa chỉ IP của máy tính để cấu hình một thiết bị mạng hoặc khi bạn muốn kiểm tra việc bảo vệ riêng tư của bạn trên mạng.

Mạng internet hoạt động như thế nào?

"Internet hoạt động nhờ sự hoạt động của hàng triệu máy tính và thiết bị mạng được kết nối với nhau trên toàn thế giới. Các thiết bị này sử dụng giao thức mạng (như TCP/IP) để giao tiếp với nhau và chia sẻ dữ liệu.

Khi bạn muốn truy cập một trang web, máy tính của bạn sẽ gửi một yêu cầu đến máy chủ web. Máy chủ web sẽ trả lời yêu cầu với một trang web được tải về và hiển thị trên trình duyệt của bạn.

Các dữ liệu được chuyển giữa các thiết bị trên internet được chia thành các gói tin và được chuyển đi từ một thiết bị đến thiết bị khác theo một đường dẫn tùy chọn. Để đảm bảo rằng các gói tin đến đúng thứ tự, họ được gán với một số thứ tự và truyền đi theo đường dẫn tùy chọn.

Vậy, internet hoạt động như một hệ thống liên kết các thiết bị mạng với nhau, cho phép chúng ta trao đổi dữ liệu và truy cập thông tin từ bất cứ đâu trên thế giới.

Có thể thay đổi địa chỉ IP của máy tính không?

Có, địa chỉ IP của máy tính có thể thay đổi. Một số cách để thay đổi địa chỉ IP của máy tính bao gồm:


1. Sử dụng DHCP: Nhiều ISP (Nhà cung cấp Dịch vụ Internet) sử dụng giao thức DHCP để cấp địa chỉ IP cho máy tính. Bạn có thể yêu cầu lấy một địa chỉ IP mới bằng cách tắt và bật lại máy tính hoặc thiết bị mạng của bạn.

2. Sử dụng một dịch vụ VPN: Khi sử dụng một dịch vụ VPN, bạn sẽ thay đổi địa chỉ IP của máy tính thành địa chỉ IP của máy chủ VPN.

3. Sử dụng một proxy: Tương tự như dịch vụ VPN, khi sử dụng một proxy, bạn sẽ thay đổi địa chỉ IP của máy tính thành địa chỉ IP của máy chủ proxy.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số nhà cung cấp dịch vụ mạng có thể hạn chế hoặc cấm việc thay đổi địa chỉ IP. Bạn nên kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn để biết rõ hơn về các giới hạn này.

Cơ quan nào quản lý địa chỉ IP ở Việt Nam?

Tại Việt Nam, cơ quan quản lý địa chỉ IP là Bộ Thông tin và Truyền thông (MIC, viết tắt của Ministry of Information and Communications). Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chính phủ có trách nhiệm quản lý các hoạt động liên quan đến thông tin và truyền thông, bao gồm quản lý địa chỉ IP, tên miền và các hoạt động liên quan đến internet tại Việt Nam.